busai laikas mokykla stotis tiltas

Alternative flash content

Requirements

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS MOLĖTŲ AUTOBUSŲ PARKAS VALDYMO ORGANAI:

 1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

 2. stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma;

 3. valdyba sudaryta iš 3 (trijų ) narių, renkamų 4 (ketverių) metų laikotarpiui;

 4. vadovas.

 Informacija apie valdybos sudėtį ir vadovą pateikiama skiltyje "Finansinės ataskaitos" metiniame pranešime.

Registracija